1. Touch & go là gì?

“Touch” là chạm, “go” là đi, nhưng nhiều từ này chưa hẳn là “chạm cùng đi” cơ mà “touch & go” có nghĩa là không chắc chắn là kết quả.

Bạn đang xem: Touch and go là gì

2. Ví dụ

Ví dụ 1: I’m not sure if she will survive. It’s touch & go. (Tôi không kiên cố liệu cô ấy rất có thể sống sót không. Công dụng hiện vẫn còn đó bỏ ngỏ.)


Ví dụ 2: My first date with Mike was touch và go for a while. (Trong một chốc mà buổi hứa hò đầu tiên của tôi với Mike đang không có hiệu quả tốt rồi).

*

Ví dụ 3: The doctor told the man that his wife was out of danger now, but that it had been touch & go the night before.

Câu này có thể hiểu là:


Bác sĩ nói cùng với người bọn ông rằng: Bây giờ, vợ anh ta sẽ qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên tối hôm trước thì không chắc (rất nặng nề nói bệnh nhân bao gồm qua khỏi tuyệt không).

Ví dụ 4: The rescue of an elderly couple from a oto nearly submerged in “freezing” flood water on the outskirts of Norwich was “touch & go”, say eyewitnesses.

Có thể phát âm nghĩa của câu trên là:

Những người tận mắt chứng kiến ​​cho biết, cuộc giải cứu một cặp vợ ck già ngoài “một chiếc ô tô gần như chìm trong nước lũ lạnh ngắt ở ngoại ô Norwich” là tình huống khó, không chắc chắn là sẽ giải cứu thành công.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Động Từ Nguyên Mẫu, V, Bài Tập Về To V Và V


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landingpage for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result