Theo Bách Khoa Toàn Thư Britanniahttps://www.britannica.com/science/uterusthì ‘Tử cung (uterus), hay còn được gọi là ‘dạ con’ (womb) là một trong cơ quan lại sinh dục gồm hình trái lê (pear-shaped organ) ngược của hệ tạo nên nữ, nằm trong lòng bàng quang (bladder) và trực tràng (rectum). Nó có chức năng nuôi dưỡng cùng nuôi trứng được thụ tinh cho tới khi bầu nhi hoặc con cháu chào đời (Uterus, also called womb, an inverted pear-shaped muscular organ of the female reproductive system, located between the bladder and the rectum. It functions to nourish và house a fertilized egg until the fetus, or offspring, is ready lớn be delivered). Xin xem một số trong những ví dụ:

- A scan determines the position of the baby in the uterus.- The baby growing in her uterus- The implantation (cấy) of the fertilized ovum (trứng được thụ tinh) in the uterus

*

CÁC GỐC TỪ ‘TỬ CUNG’ trong TIẾNG ANH

- Metr(o) /ˈmetr(oʊ)/ : Womb Tử cung- Hyster(o) /ˌhɪstəˈr(oʊ)/ : Womb Tử cung- Uter(o)- /ˈjuːtərəʊ/ : Uterus/Womb: Tử cung

DANH TỪ & TÍNH TỪ

- Uterus /ˈjuːtərəs/ noun: Womb Tử cung*Uterine /ˈjuːtəraɪn/ adjective: Of or relating to the uterus or womb trực thuộc về tử cung

UNG THƯ TỬ CUNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH

‘Ung thư tử cung’ và tương đương của nó làm việc tiếng Anh là ‘uter.ine cancer’, tất cả hai loại: ‘endo.metri.al cancer’ (ung thư nội mạc tử cung) và một các loại khác là ‘uter.ine sarcoma’ (ung thư sarcoma) nhưng loại sau hiếm hoi gặp.

Bạn đang xem: Ung thư cổ tử cung tiếng anh là gì

CÁC THÀNH PHẦN CỦA TỬ CUNG

Cấu trúc gồm 3 phần là cổ tử cung, thân tử cung và đáy tử cung.

- phần dưới cổ tử cung (cervix), còn được biết một cái tên giờ Anh khác là ‘cervix uteri’, là phần đầu hạn hẹp của tử cung giúp link tử cung với chỗ kín ở bên dưới .

- Thân tử cung (corpus), còn được biết một cái tên giờ Anh không giống là ‘body of the uterus’ là khu vực mở rộng và rỗng nằm ở bên trên cổ tử cung, là nơi cải cách và phát triển và chứa đựng bào thai .

Đáy tử cung (fundus) là khu vực có hình vòm mở rộng nằm trên thuộc của tử cung, ngơi nghỉ mỗi cạnh của lòng tử cung sẽ sở hữu được một ống dẫn trứng vươn ra ngoài nối sát với phòng trứng.

Xem thêm: Evaluation Là Gì - Từ Điển Anh Việt Evaluation

GỐC TỪ ‘CỔ TỬ CUNG’ trong TIẾNG ANH

- Cervik(o)- /ˈsɜːvɪk(ou)/: Cervix /ˈsɜː(r)vɪks/: Cổ tử cung. Từ bỏ đồng nghĩa: Cervix uteri*Cervic.al /səˈvaɪ.kəl/ adjective: Of or relating khổng lồ the cervix ( = the narrow, lower part of the uterus) nằm trong về cổ tử cung

UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH

Nếu ‘ung thư tử cung’ ở tiếng Anh gồm tính tự ‘uter.ine’ + danh từ bỏ ‘cancer’ thì ‘ung thư cổ tử cung’ sinh sống tiếng Anh có tính từ bỏ ‘cervic.al’ + danh trường đoản cú ‘cancer’. Hai loại ung thư cổ tử cung chính là ‘ung thư biểu mô tế bào vảy’ (squamous /ˈskweɪməs/ cell carcinoma) và ‘ung thư biểu mô tuyến’ (adeno.carcinoma /ˌædɪnəʊˌkɑːsɪˈnəʊmə/.

TỪ NGỮ quan liêu TRỌNG vào BÀI VIẾT

- Uterine /ˈjuːtəraɪn/ cancer: Ung thư tử cung- Endo.metrial /ˌɛndoʊˈmitriəl/ cancer: Ung thư nội mạc tử cung- Uterine /ˈjuːtəraɪn/ sarcoma: Ung thư sarcoma

- Cervical cancer: Ung thư cổ tử cung- Squamous /ˈskweɪməs/ cell carcinoma: Ung thư biểu tế bào tế bào vảy- Adeno.carcinoma /ˌædɪnəʊˌkɑːsɪˈnəʊmə/: Ung thư biểu mô tuyến’