Để luyện tập kiến thức và kỹ năng về chuỗi trong C, từ bây giờ Lập trình không cạnh tranh sẽ cùng chúng ta đi làm bài bác tập đảo ngược chuỗi nhập từ keyboard trong ngôn từ C/C++. Họ sẽ thuộc nhau triển khai đảo ngược chuỗi không áp dụng hàm và hòn đảo ngược chuỗi thực hiện hàm tất cả sẵn trong số thư viện của ngữ điệu C/C++.Bạn sẽ xem: Viết chương trình hòn đảo ngược những ký tự vào chuỗi

Input

Đảo ngược chuỗi không dùng hàm bao gồm sẵn

Nếu không biết cách nhập chuỗi các chúng ta có thể xem lại bí quyết nhập chuỗi trên đây.

Bạn đang xem: Viết chương trình đảo ngược các ký tự trong chuỗi

Đầu tiên các bạn phải đếm xem chuỗi gồm bao nhiêu kí tự. Với nhiệm vụ này thì mình vẫn viết riêng biệt một hàm Length() trả về số lượng kí tự trong chuỗi. Lưu ý khi chúng ta nhập chuỗi vào thực hiện hàm fgets() thì nó sẽ đọc cả kí từ " " (hay kí tự enter) vào thời gian cuối chuỗi. Trách nhiệm của các bạn là ko đếm kí tự này.

Sau khi bao gồm được số lượng kí tự trong chuỗi, việc tiếp theo sau sẽ là hòn đảo ngược chuỗi. Các bạn sẽ dùng một bé trỏ hình trạng char để lưu lại chuỗi đảo ngược.

Nếu bạn chỉ việc xuất ra thì có thể dùng 1 vòng for theo hướng trái lại như hàm InDaoNguoc.

Lời giải tham khảo:

Đảo ngược chuỗi áp dụng hàm gồm sẵn

Với ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ C bao gồm thư viện string.h, trong những số đó có hàm strrev() giúp chúng ta có thể đảo ngược chuỗi một cách đơn giản:

01234567891011121314#include #include int main()char name = "Nguyen Van Hieu";printf("Truoc khi dao nguoc : %s ", name);printf("Sau khi dao nguoc : %s", strrev(name));return 0;

Kết quả:

012345PS G:c_courcesday_57> g++ .StringFuntion.cpp -o .StringFuntionPS G:c_courcesday_57> .StringFuntion.exeTruoc khi dao nguoc : Nguyen Van HieuSau lúc dao nguoc : ueiH naV neyugN

Với ngữ điệu C++

Với việc sử dụng thư viện string thì bạn không cần thiết phải đếm con số kí trường đoản cú nữa rồi! Rất tiện nghi phải không.

Đầu tiên thì chúng ta khởi sinh sản một temp(kiểu string) trống, kế tiếp ta thứu tự thêm từng kí tự vào thời điểm cuối temp. Ta sẽ thực hiện hàm pusk_back nhằm thêm kí tự vào cuối temp. Hiện nay nhiệm vụ của họ là rước từng kí tự của s theo hướng từ sau cho tới và thêm vào temp.

Xem thêm: Tổng Hợp Hơn 1000 Bài Tập Lập Trình C/C++ Có Lời Giải Giành Cho Sv

Cuối thuộc hàm DaoNguoc sẽ trả về temp, chính là chuỗi đã đảo ngược.

01234567891011121314151617181920212223#include#includeusing namespace std;string DaoNguoc(string s) int length = s.length();string temp;for (int i = length-1; i >=0; i--) temp.push_back(s);return temp;int main()string s;cin.clear();getline(std::cin, s);cout "Chuoi sau khoản thời gian dao nguoc la: ";cout DaoNguoc(s);return 0;0123Hoc lap trinhChuoi sau khoản thời gian dao nguoc la: hnirt pal coH

Hoặc đơn giản hơn tương đối nhiều nếu thực hiện hàm sau đây:

01234567891011121314#include #include using namespace std; int main() string str = "Lap trinh khong kho"; // Reverse str reverse(str.begin(), str.end()); cout str; return 0;

Kết quả:

012ohk gnohk hnirt paL

Bài viết bản thân đến đây cũng xin kết thúc. Cám ơn các bạn đã quan sát và theo dõi !

Theo dõi thiết kế không khó tại:

Các nội dung bài viết trong khóa họcBài trước: bài 57. Các hàm trong thư viện string.hBài sau: bài bác 59. Gửi kiểu string sang trọng intTAGS FacebookTwitterPinterestWhatsApp
*

*

*

*

*

Sự khác nhau giữa C với C++ là gì?

Học thiết kế online với mức giá thành ưu đãi

Bảng băm – Hash tables

Subscribe Connect withNotify of new follow-up commentsLabelName*Email*WebsiteConnect withLabelName*Email*Website7 bình luận Inline FeedbacksView all commentsLoad More Comments khóa đào tạo và huấn luyện miễn phí

Blog share kiến thức thiết kế của Hiếu, xây dựng xã hội những bạn học lập trình. Mang đến đi kỹ năng mình có là cách học tập kết quả nhất

Báo lỗi / contact / hợp tác và ký kết / Quảng cáoBloggerFacebookLinkedinDiscordYoutube

BÀI VIẾT HAY

Bài 1. Trình làng khóa học tập “Học C Bá Đạo”

1000 bài xích tập thiết kế C/C++ có giải mã của thầy Khang

Kiểm tra số nguyên tố thực hiện C/C++ với Java

CHUYÊN MỤC HAY

- BẠN BÈ và ĐỐI TÁC -

---70Would love your thoughts, please comment.x()x| ReplyInsertNHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Bảng băm – Hash tables

Bài 19. Vòng lặp while và bởi while vào C