Phần 1: Cách áp dụng giới tự với cụm chủ vị "I work"Phần 1: Cách sử dụng giới trường đoản cú với các chủ vị "I work"

Phần 1 của các chủ đề ngữ pháp giờ Anh dành cho người đi có tác dụng sẽ giúp chúng ta nắm vững cách thực hiện những giới từ cơ bạn dạng (in/on/at/with/for) khi đi kèm với cụm chủ vị I work(Tôi làm việc).

Bạn đang xem: Work at là gì

Cách áp dụng giới từ với cụm chủ vị "I work"

1. I work in/on/at - Tôi thao tác ở/tại/trong...

I work in

Places - nơi chốn

I work in an office. Tôi làm việc tạimột văn phòng.

I work in a store/an office/a factory.

Tôi làm việc tại một cửa hàng/một văn phòng/một công xưởng.

Cities - Thành phố

I work in Hanoi/Beijing/New York.

Tôi thao tác làm việc ở Hà Nội/Bắc Kinh/New York.

Countries - Đất nước

I work in Japan/Singapore.

Tôi thao tác ở Nhật Bản/Singapore.

Departments - bộ phận/Phòng ban

I work in accounting/marketing department,

Tôi thao tác làm việc tại phần tử (phòng) kế toán/tiếp thị.

Fields - Lĩnh vực

I work in computer/education.

Tôi thao tác làm việc trong nghành vi tính/giáo dục.

Industries - Ngành

I work in hospitality/tourism.

Tôi làm việc trong ngành khách sạn/du lịch.

I work on

Places - nơi chốn

I work on a farm/a construction site.

Tôi thao tác làm việc tại một trang trại/trên một công trường.

Areas - Lĩnh vực

I work on software development.Tôi làm trong nghành nghề dịch vụ phát triển phần mềm.

I work on software development/educational policy.

Tôi làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm/chính sách giáo dục.

I work at

Places - chỗ chốn

I work athome/Vietcombank Le Van Luong/45 Hang Buom.

Tôi thao tác tại nhà/chi nhánh Vietcombank Lê Văn Lương/số 45 phốHàng Buồm.

***Note on Usage - xem xét cách sử dụng:

Khi đi cùng các chủ vị I work, cả cha giới từ in/on/at đều phối kết hợp được với những danh từ hoặc nhiều danh từchỉ nơi chốn (places). Sự khác hoàn toàn giữa I work in, I work on I work at có thể tóm gọn gàng lại như sau:

I work inI work onI work at
Đặc tính của danh từ/cụm danh từ đi kèmThường là các khoảng không gian kínThường là các không gian gian mởCác vị trí có địa chỉ cửa hàng chính xác
Ví dụ

a store (cửa hàng)

an office (văn phòng)

a factory (công xưởng)

a farm (trang trại)

a construction site (công trường)

home (tại nhà)

Vietcombank Le Van Luong (chi nhánh có showroom chính xác)

45 Hang Buom (số 45 phố mặt hàng Buồm)

2.I work with (people) - Tôi thao tác với (người nào)

I work with John/David.

Tôi làm việc với John/David.

I work with a French architect.

Tôi làm việc với một kỹ sư tín đồ Pháp.

3. I work for - Tôi thao tác làm việc cho...

Companies - Công ty

I work for a diploma English school.

Tôi thao tác cho một trường trung cung cấp tiếng Anh.

I work for Microsoft.Tôi thao tác cho Microsoft.

I work for Microsoft.

Tôi thao tác làm việc cho Microsoft.

Person - Người

I work for my uncle.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, (Stu) Mới Nhất

Tôi thao tác cho chú tôi.


reset1010.com trình làng cùng bạn

*

Học giờ đồng hồ Anh thuộc Tiếng Anh từng Ngày:

Cải thiện tài năng nghe (Listening)Nắm vững ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn trường đoản cú vựng (Vocabulary)Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)